• Shanghai Zengxin Machine Electron Technology Co., Ltd
  •  
  • Address :No. 165 Hengfei Road, Waigang Town, Jiading District, Shanghai, China
  •  
  • Email :
  •  
  • Tel: